De Koolibries

Klanten krijgen inspraak, wij krijgen feedback

 

Wat is het doel?

Met de Koolibries wordt de communicatie en de band met de klanten versterkt. Via deze weg, krijgen klanten inspraak in de organisatie en wordt er echt geluisterd naar hun feedback en inbreng. Het is ook een ideaal middel om potentiële klanten inzicht te geven in de dienstverlening en aanpak van Koolibri.

 

Hoe verloopt het praktisch?

Eenmaal per kwartaal is er een bijeenkomst met de deelnemende klanten. Daarop worden vooraf bepaalde topics besproken en wordt er gebrainstormd over nieuwe ideeën en oplossingen. Elke meeting neemt een klant de rol van gastheer op zich en leidt mee de vergadering. De deelnemers worden geselecteerd in samenspraak met het bestuur en de klanten zelf.

 

Koolibri Platform  

De output van de meeting wordt vervolgens gedeeld op het Koolibri platform, dit kan de ene keer in de vorm van een tekst zijn en de andere keer in de vorm van een video. Zo weten andere mensen dat er een community is en waar die zich mee bezighoudt. Het Koolibri platform is dus zowel voor klanten als voor de organisatie zelf een win-winsituatie. Het Koolibri-platform is momenteel in opbouw, maar wordt binnenkort voorgesteld aan het grote publiek!