Dienstverlening
en aanpak

Van consultancy tot beheer

Dienstverlening
en aanpak

Van consultancy tot beheer

Naast de integratie en BPM projecten die we doen volgens ons 5 stappen plan kunnen de integratie-consultants van Koolibri ook advies verlenen op het vlak van:

  • systeem- en procesintegratie
  • systeem- en procesarchitectuur
  • het werken onder architectuur
  • het stroomlijnen van de informatiestromen
  • het toepassen van branche specifieke standaarden zoals bijvoorbeeld VERA
  • Quick Scan
  • Proof of Concept
  • Architectuur
  • Implementatie
  • Onderhoud en beheer
icon

Quick Scan

In deze stap bepalen we samen met de klant of een ESB/BPM oplossing wel bij zijn organisatie past. Kortom we zoeken uit of er een mogelijke business case is voor het implementeren van een ESB/BPM.

In deze stap bepalen we ook een initiële roadmap en met behulp van een quick scan brengen we de samenhang van alle systemen en applicaties in beeld. Samen met de klant bespreken we ook wat hij wenst te zien in de volgende stap, de proof of concept.

icon

Proof of Concept

We zoomen in op één door de ESB/BPM te ondersteunen proces. Van dit proces gaan we zowel de éénmalige als de terugkerende kosten in kaart brengen en vervolgens gaan we aan de hand van een opstelling in een proeftuin dit proces -ondersteund door een ESB/BPM tool- simuleren. Op basis van de bevindingen van onze proefopstelling wordt een GO / NO GO besluit voorbereid.

icon

Architectuur

Een succesvolle integratie is gebaseerd op een goed overwogen architectuur. Hierbij houden we natuurlijk rekening met de informatie architectuur, de applicatie architectuur en de bestaande en nieuwe infrastructuur.

icon

Implementatie

Aan de hand van een interactieve / agile aanpak pakken gaan we voor een succesvolle implementatie. We hebben hierbij oog voor zowel de functionele als de technische implementatie waarbij het in productie nemen pas zal gebeuren na uitgebreide testen. In deze stap zorgen we ook voor de overdracht naar de beheerorganisatie.

icon

Onderhoud en beheer

Een integratie/BPM project met succes uitvoeren doen wel meerdere partijen maar Koolibri gaat verder, wij ontzorgen ook uw organisatie op het vlak van onderhoud en beheer! Ontzorgen, dat nemen we heel ernstig, we gaan dan ook niet enkel de ESB/BPM tooling monitoren en finetunen maar we houden ook contact met alle applicatie-leveranciers die aansluiten op de ESB/BPM. We zorgen er voor dat alle wijzigingen in het ESB/BPM landschap zonder storingen doorgevoerd worden dankzij een uitgekiend release management.

Start met Koolibri

Koolibri helpt graag uw integratievraagstukken op te lossen. Integratie is immers ons vak en dankzij ons 5 stappen plan hebben we al heel wat organisaties met succes geholpen.

Bent u benieuwd wat een MuleSoft of Alfresco licentie kost of wilt u graag zelf eens experimenteren met onze oplossingen. Het kan allemaal, druk op de juiste knop hier beneden.